EXCEL / SPREADSHEETS


Ucházíte se o místo, kde je třeba umět dobře s Excelem? Nabízím vám lekce, kde vás naučím všechny nejpoužívanější funkce. Upozorním vás na úskalí, která jsou pro nejednoho člověka nesnadná.
Protože kancelářský balík MS Office není levný, lze doporučit pro domácí užití WPS Office. Je zdarma, vzhledově shodný, pouze nemá seskupování v kontingenční tabulce.

Naučím Vás:

  • Uspořádání a třídění
  • Textové, číselné a datové funkce
  • Kombinace funkcí
  • Kontingenční tabulku
  • Grafy
  • Práce ve sdíleném módu
  • Nedostatky Excelu

Pro pokročilé:

  • Makra a VBA - programování